Podprsenka může zvýšit riziko vývoje rakoviny prsu až 125krát

Publikováno 23.6.2011

Antropologové Sydney Singer a Soma Grismaijer se dlouhodobě zabývají problematikou vlivu oblečení na lidské zdraví. Vyšetřili více než 4000 žen a zjistili, že ženy, které nenosí podprsenku, mají mnohem nižší riziko onemocnění rakovinou prsu.

U žen, které nosily podprsenku 24 hodin denně, byl výskyt rakoviny prsu nejvyšší a statistika ukazuje, že tato nemoc postihla tři ze čtyř žen s tímto zvykem. Mezi ženami, které nosily podprsenku po dobu kratší než 12 hodin denně, onemocněla jedna z 52. Ve skupině žen, které nenosily podprsenku vůbec, bylo riziko one­mocnění 1:168. Takže při porovnání skupiny žen nosících pod­prsenku po celý den vychází, že tento zvyk zvyšuje riziko rako­viny prsu 125x! To dokonce znamená, že riziko vzniku rakoviny prsu v důsledku nošení podprsenky je ještě třikrát vyšší než rizi­ko vyvolané kouřením. Singer a Grismaijer také zjistili zlepšení u 90 % pacientek s fibrocystickou chorobou poté, co přestaly no­sit podprsenku (http://www.all-natural.com/bras.html ).

Jakkoliv mohou závěry z této studie vyvolávat pochybnosti, jsou v souladu s pozorováním publikovaným v European Jour­nal of Cancer (1991), kde autoři uvádějí, že ženy, které nenosily podprsenku, měly poloviční riziko výskytu rakoviny prsu v porovnání s nositelkami podprsenek.

Japonští vědci zase zjis­tili, že nošení podprsenky snižuje hladinu hormonu melatoninu u žen o plných 60 %! Melatonin je v posledních dekádách v centru pozornosti badatelů i farmaceutických společností. Tento hormon nejenom zajišťuje klidný spánek, v jehož prů­běhu v noci (za tmy) také vzniká, ale současně má velmi silný kancerostatický účinek a funguje v lidském těla jako silný anti­oxidant.

V Kanadě rovněž zjistili, že ženy, kte­ré spaly v prosvětlených ložnicích, měly vyšší výskyt rakoviny prsu. Ve světě probíhá řada klinických studií, které dokumentu­jí vliv melatoninu na léčení rakoviny prsu. Takže udržení vysoké hladiny melatoninu tím, že si dopřejeme spánek v naprosté tmě a za světla nebudeme nosit podprsenku, se zcela jistě projeví pozitivně na našem zdraví a je to jeden z dostupných způsobů prevence nádorů prsů.

Závěr

Jestliže máte poprsí, které potřebuje podporu nebo optic­kou úpravu pomocí podprsenky, vyhýbejte se kovovým kosticím. Menší zlo jsou kostice umělohmotné. Samozřejmě, že nejlepší volbou je bavlněná sportovní podprsenka bez kostic nebo nátělník. Je to volba, která je snadno dostupná a může pro naše zdraví znamenat hodně. Stejně tak, jako jsme se přesvědčily o nevhodnosti korzetů, bychom měly pochopit, že rady prodejců prádla používat podprsenku o 10-15 čísel menší, než je obvod našeho hrudníku, aby vy­nikl „žlábek“, jsou marnivostí se závažnými zdravotními dů­sledky. Stejně tak je naprosto zbytečné oblékat si podprsen­ku, byť sebesvůdnější, na celou dobu spánku v noci.

Zdroj: prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. - Doba jedová, nakladatelství Triton

 

Komentáře